เปลี่ยน default PHP version บน ubuntu เมื่อมีปัญหาการใช้ drush

Submitted by admin on Thu, 09/17/2020 - 11:12


โดยใช้คำสั่ง 

sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.3

และลองเช็คดูว่าเปลี่ยน php เวอร์ชั่นหรือเปล่า โดยใช้คำสั่ง

php -v

 

การเปลี่ยน php  เวอร์ชั่น ใช้ตอนที่เรามีปัญหากับการใช้ drush ไม่ได้ และ composer

เปลี่ยน core/jqeruy ของ Drupal 8

Submitted by admin on Sun, 06/14/2020 - 00:39

 mytheme.libraries.yml:

jquery-custom:
 remote: https://github.com/jquery/jquery
 version: "2.2.4"
 license:
  name: MIT
  url: https://github.com/jquery/jquery/blob/2.2.4/LICENSE.txt
  gpl-compatible: true
 js:
  js/jquery-2.2.4.min.js: { minified: true, weight: -20 }

mytheme.info.yml:

libraries-override:
 # Replace an entire library.
 core/jquery: mytheme/jquery-custom

 

Center Vertically - Using position & transform

Submitted by admin on Sun, 04/26/2020 - 22:02

ตัวอย่าง

.center {
 height: 200px;
 position: relative;
 border: 3px solid green;
}

.center p {
 margin: 0;
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
}

 

Tags

ลบ ?itok จาก Drupal 7 Images

Submitted by admin on Thu, 06/27/2019 - 15:15

settings.php

$conf['image_suppress_itok_output'] = TRUE;
$conf['image_allow_insecure_derivatives'] = TRUE;