ฟังชั่น เช็คโมดูล เปิดอยู่หรือเปล่า

Drupal 7

 

if (module_exists('blog')) {
  echo 'blog module is enabled';
}

 

 

Drupal 8

 \Drupal::moduleHandler()->moduleExists($module);