ลบ ?itok จาก Drupal 7 Images

Submitted by admin on Thu, 06/27/2019 - 15:15

settings.php

$conf['image_suppress_itok_output'] = TRUE;
$conf['image_allow_insecure_derivatives'] = TRUE;