ปัญหา composer require fails because it can't delete default.services.yml

Submitted by admin on Wed, 09/15/2021 - 19:29
composer require fails

ปัญหาการใช้งาน composer แล้วเกิด error ไม่สามารถลบไฟล์ default.services.yml ได้

[RuntimeException]
  Could not delete /web/sites/default/defaul
  t.services.yml:

 

วิธีแก้ไข

chmod u+w web/sites/default