ถ้าแก้ file gitignore ไม่ผ่านให้ใช้ นี้

Submitted by admin on Tue, 06/20/2017 - 14:21

git update-index --assume-unchanged <file>

Tags