เปลี่ยน default PHP version บน ubuntu เมื่อมีปัญหาการใช้ drush


โดยใช้คำสั่ง 

sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.3

และลองเช็คดูว่าเปลี่ยน php เวอร์ชั่นหรือเปล่า โดยใช้คำสั่ง

php -v

 

การเปลี่ยน php  เวอร์ชั่น ใช้ตอนที่เรามีปัญหากับการใช้ drush ไม่ได้ และ composer

Read More

เปลี่ยน core/jqeruy ของ Drupal 8

 mytheme.libraries.yml:

jquery-custom:
 remote: https://github.com/jquery/jquery
 version: "2.2.4"
 license:
  name: MIT
  url: https://github.com/jquery/jquery/blob/2.2.4/LICENSE.txt
  gpl-compatible: true
 js:
  js/jquery-2.2.4.min.js: { minified: true, weight: -20 }

mytheme.info.yml:

libraries-override:
 # Replace an entire library.
 core/jquery: mytheme/jquery-custom

 

Read More

Load Name Taxonomy from tid

Drupal 7
เราใช้ ฟังชั่น taxonomy_term_load()

สำหรับ tid ตัวเดียว

<?php

$term = taxonomy_term_load($tid);
$name = $term->name;

?>

สำหรับ หรับ tid  หลายตัว

<?php

$tids = array(1, 2, 3);
$terms = taxonomy_term_load_multiple($tids);

foreach ($terms as $term) {
 $name = $term->name;
}

?>

 

Read More

ใช้งาน Token replace

$token = \Drupal::token();
$message_html = "hello [current-page:title] ----- [amount-node:amount:2]";
  // Replace the token for subject.
  $email_auth = $token->replace($message_html, array('amount-node' => $amount));

 

ถ้า Token มี html มันจะไม่ render html  เราต้องใช้ function " htmlspecialchars_decode "
ตัวอย่าง :

htmlspecialchars_decode($email_auth);

 

Read More