เปลี่ยน default PHP version บน ubuntu เมื่อมีปัญหาการใช้ drush


โดยใช้คำสั่ง 

sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.3

และลองเช็คดูว่าเปลี่ยน php เวอร์ชั่นหรือเปล่า โดยใช้คำสั่ง

php -v

 

การเปลี่ยน php  เวอร์ชั่น ใช้ตอนที่เรามีปัญหากับการใช้ drush ไม่ได้ และ composer

Read More

ตั้งเวลาบน Ubuntu 18.04 Set Timezone เป็นประไทย

ตรวจสอบเวลาบนเครื่อง  server เป็น Time zone ไหน โดยใชัคำสั่งนี้

timedatectl

timedatectl

เมื่อตรวจสอบเวลาแล้วว่าเป็น timezone เราจะเปลี่ยนให้เป็น  timezone ประเทศไทย โดยใช้คำสั่งดังนี้

Read More